• 01 JUN 17
  Vincent Gouwy

  Vincent Gouwy

  • Structurele en viscerale Osteopathie
  • Bachelor of Science honours degree in Osteopathic Medicine D.O.

  Vincent Gouwy studeerde af aan het International Academy of Osteopathy (I.A.O.) te Gent in 2009, met een BSc in osteopathie, en werkt hier op dinsdag en zaterdag.

   


  Vincent groeide op in Gent, en verteld onze hier iets over zijn aanpak,

  “In 2009 begon te werken als Osteopaat. Van 2013 tot 2018 volgde ik een 5 jarige training Jungiaanse analytische psychologie, existentiële analyse en integratieve psychotherapie. Met als doel deze kennis te integreren binnen het lichaamswerk.

  Centraal in mijn osteopathisch werk staat volgende gedachtengoed:

  1. Elke persoon en elke situatie vraagt een unieke aanpak
  2. Het lichaam zoekt steeds naar een evenwicht, osteopathie kan hiertoe bijdragen
  3. Verhardingen of spanningen die ontstaan binnen het lichaam, kunnen niet altijd met kracht worden doorbroken, vaak is een zachtere diepgaande benadering succesvoller.
  4. Lichaam en geest zijn géén losstaande entiteiten, zo vormen een geheel en dienen ook zo benaderd te worden.

  Naast mijn activiteit als osteopaat verdiep ik mij in de beeldende kunsten.”

  Vincent is lid van het GNRPO (Groepering Nationaal Representatief van Professionnele Osteopaten) in België.