Osteopathie is een behandelingswijze die gebaseerd is op het in evenwicht brengen van het menselijk lichaam aan de hand van specifieke manuele technieken. Osteopathie is ook een filosofie die ervan uitgaat dat het lichaam 1 geheel is waarin alles met mekaar in verbinding staat. Als osteopaat werken we met handen en hoofd en  met hart en ziel.

Onze visie over het ontstaan van klachten

Ons lichaam bestaat uit  een ingenieus structureel geheel van spieren, gewrichten, bindweefsel, organen en andere netwerken die met elkaar  in verbinding staan en samenwerken. Ons lichaam wil gezond zijn. Het is een wonderlijke en zeer intelligent wezen dat continu streeft naar een vorm van evenwicht.

Om dat  evenwicht te bewaren heeft het lichaam de kracht te compenseren voor zowel structurele, chemische als mentale invloeden.

Op een bepaald moment kan het zijn dat er teveel stressfactoren zijn, waardoor het lichaam zijn evenwicht verliest en klachten ontstaan. Deze klachten kunnen variëren van pijn tot vermoeidheid, spijsverteringsproblemen…enz.

Op dat moment heeft het lichaam hulp van buitenaf nodig en kan een osteopaat soelaas brengen.

Als osteopaat werken we op het structureel geheel van spieren, gewrichten en bindweefsel  om het lichaam te helpen zijn evenwicht te herstellen. Spierspanningen en gewrichtsblokkages worden losgemaakt, waardoor energie vrijkomt die het lichaam gebruikt om zijn evenwicht en gezondheid te herstellen.

Osteopathie is een samenwerking tussen de patiënt en de therapeut. Iedere  behandeling is uniek en aangepast aan de noden van uw lichaam. Na de behandeling geven we uitleg en advies over wat u thuis kan doen om uw lichaam in evenwicht te houden.

U als patënt staat centraal in onze praktijk. De behandeling verloopt in samenspraak met u  en vanaf de eerste consultatie zullen we u betrekken bij het behandelingsproces. We leggen u uit wat we doen, wat de mogelijke oorzaak van uw klachten is, wat de behandeling inhoudt en wat u zelf kan doen om de genezing te helpen. Iedere behandeling is uniek en is aangepast aan de noden van uw lichaam.

 • Openingstijden

  • Maandag - Vrijdag
   8u30 - 20u00
  • Zaterdag
   9u00 - 17u00
  Raadplegingen osteopaten
 • Wie zijn wij?

  Ons team bestaat momenteel uit 9 osteopaten. Al onze collega’s zijn gediplomeerde osteopaten (DO) en zijn lid van een erkende beroepsvereniging.
  Ons team
 • Afspraak maken

  Consultatie wordt gehouden iedere werkdag van 8.30u. tot 21u. en zaterdag van 9u. tot 17u. Bij dringende gevallen proberen we een afspraak te geven binnen de 24 uur.
  Online afspraak maken

Onze missie

1. Professionaliteit

Zowel op vlak van patiëntgerichte zorgverlening als bekwaamheid als osteopaat is professionaliteit een vereiste in onze praktijk. Ons voltallig team van osteopaten heeft een volwaardig bachelor diploma in osteopathie behaald en ieder van ons is osteopaat D.O. (erkende gediplomeerde osteopaat). Al onze osteopaten zijn verzekerd, zijn verbonden bij een door de Raad van State erkende beroepsvereniging en werken enkel en alleen als osteopaat.

2. Zorgzaamheid

Osteopathie met hart en ziel. Zo werken wij!  We vinden het heel belangrijk dat u zich als patiënt thuisvoelt in  onze praktijk. Dag in, dag uit investeren wij bewust in kwaliteit en goede zorg voor u. We stimuleren openheid en vriendelijkheid en gaan respectvol met u om. We richten ons op een bescheiden manier tot u en proberen samen met u op een positieve, neutrale en eerlijke manier uw klachten te behandelen.

3. Kennis – Osteopathie met handen en hoofd.

We willen uitblinken met ons zorgaanbod en daarom rekenen we op passie en inzet van onze collega’s. Iedereen schaaft zich continu bij en ontplooit zich verder via opleidingen.  Om ons naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen wordt kennis en ervaring gedeeld tijdens maandelijkse teamvergaderingen. Om de beurt kiest een collega een onderwerp uit waarin hij zich verdiept en waarover hij een presentatie doet. Op die manier wordt waardevolle vakkennis en vaardigheden gedeeld. Door slim samen te werken en op zoek te gaan naar vernieuwing komen we heel ver!

4. Aandacht

Aandacht en grote betrokkenheid tonen, oprecht luisteren en tijd nemen voor u, dat zijn de sleutels tot  goede osteopathische zorg. Tijdens de ganse behandeling is onze aandacht bij u als patiënt. Zowel u als persoon als u als lichaam staan centraal.  Met een zeer gerichte focus wordt geluisterd naar wat uw lichaam en uw weefsels ons vertellen en worden zones van spanning opgespoord en losgemaakt.