Na meer dan 15 jaar onderzoek van het menselijk lichaam ontdekten we dat ons lichaam uit zichzelf steeds streeft om gezond en in balans te zijn.

Onze visie over het ontstaan van klachten

Het lichaam kan zich aanpassen aan structurele, chemische en mentale (emotionele) stress.

Op een bepaald moment kan het zijn dat er te veel stressfactoren zijn, waardoor het lichaam  de problemen zelf niet meer kan compenseren en het evenwicht verliest. Op dat ogenblik stuurt het lichaam een signaal van pijn naar de hersenen.

Op dat moment heeft het lichaam hulp van buitenaf nodig en kan een osteopaat soelaas brengen.

Als osteopaat werken we op het structureel geheel van spieren, gewrichten en bindweefsel  om het lichaam te helpen zijn evenwicht te herstellen. Spierspanningen en gewrichtsblokkades worden losgemaakt, waardoor energie vrijkomt die het lichaam gebruikt om zijn evenwicht en gezondheid te herstellen.

Osteopathie is een samenwerking tussen de patiënt en de therapeut. Iedere  behandeling is uniek en aangepast aan de noden van uw lichaam. Na de behandeling geven we uitleg en advies over wat u thuis kan doen om uw lichaam in evenwicht te houden.

U als patiënt staat centraal in onze praktijk. De behandeling verloopt in samenspraak met u  en vanaf de eerste consultatie zullen we u betrekken bij het behandelingsproces. We leggen u uit wat we doen, wat de mogelijke oorzaak van uw klachten is, wat de behandeling inhoudt en wat u zelf kan doen om de genezing te helpen. Iedere behandeling is uniek en is aangepast aan de noden van uw lichaam.

1. Professionaliteit

Zowel op vlak van patiëntgerichte zorgverlening als bekwaamheid als osteopaat is professionaliteit een vereiste in onze praktijk. Ons voltallig team van osteopaten heeft een volwaardig bachelor diploma in osteopathie behaald en ieder van ons is osteopaat D.O. (erkende gediplomeerde osteopaat). Al onze osteopaten zijn verzekerd, zijn verbonden bij een door de Raad van State erkende beroepsvereniging en werken enkel en alleen als osteopaat.

2. Zorgzaamheid

Osteopathie met hart en ziel. Zo werken wij!  We vinden het heel belangrijk dat u zich als patiënt thuisvoelt in  onze praktijk. Dag in, dag uit investeren wij bewust in kwaliteit en goede zorg voor u. We stimuleren openheid en vriendelijkheid en gaan respectvol met u om. We richten ons op een bescheiden manier tot u en proberen samen met u op een positieve, neutrale en eerlijke manier uw klachten te behandelen.

3. Kennis – Osteopathie met handen en hoofd.

We willen uitblinken met ons zorgaanbod en daarom rekenen we op passie en inzet van onze collega’s. Iedereen schaaft zich continu bij en ontplooit zich verder via opleidingen.  Om ons naar een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen wordt kennis en ervaring gedeeld tijdens maandelijkse teamvergaderingen. Om de beurt kiest een collega een onderwerp uit waarin hij zich verdiept en waarover hij een presentatie doet. Op die manier wordt waardevolle vakkennis en vaardigheden gedeeld. Door slim samen te werken en op zoek te gaan naar vernieuwing komen we heel ver!

4. Aandacht

Aandacht en grote betrokkenheid tonen, oprecht luisteren en tijd nemen voor u, dat zijn de sleutels tot  goede osteopathische zorg. Tijdens de ganse behandeling is onze aandacht bij u als patiënt. Zowel u als persoon als u als lichaam staan centraal.  Met een zeer gerichte focus wordt geluisterd naar wat uw lichaam en uw weefsels ons vertellen en worden zones van spanning opgespoord en losgemaakt.