Specialisatie

    Viscerale en structurele osteopathie

Diploma's

    Licenciaat in motorische revalidatie en kinesitherapie en diploma in osteopathie – D.O.

Hilde Bessems volgde haar opleiding aan het FICO (Flanders International College of Osteopathy) in Antwerp. Zij studeerde er in 2013 af als osteopaat en startte in onze praktijk in 2018.

Zij werkt bij ons op dinsdag en donderdag.

Hilde Bessems groeide op in Elewijt. Met een vader als huisarts en een broer die geneeskunde studeerde, besloot ze ook die richting uit te gaan  en studeerde ze in 1993 af met onderscheiding als licentiaat in de kinesitherapie aan de K.U.L te Leuven.

Toch begreep ze dat de kinesitherapie niet alles kon oplossen en daarom startte ze in 2008 haar opleiding als osteopaat aan het F.I.C.O te Antwerpen.

Hilde is ervan overtuigd dat haar achtergrond als kinesitherapeut haar helpt om een betere osteopaat te zijn. Door haar vele sportactiviteiten (tennis, volleybal, waterskiën, salsa) heeft ze een goed inzicht in de juiste bewegingspatronen en kan ze advies geven wat betreft houding en beweging.

“Ik ben erg geïnteresseerd in het waarom en hoe bepaalde letsels steeds weer optreden. Voor ik de behandeling start, neem ik daarom even tijd om te kijken hoe iemand staat, zit, beweegt. Ik vraag even door naar hobby’s en werkomstandigheden want “achter elke houding schuilt een verhaal “  In deze optiek start ik in 2019 dan ook met de cursus orthokinesie, waarin posturale  disbalansen gedetecteerd en behandeld worden “